Upravljanje kakovosti pri znamki Porsche: pripravljeni na električno mobilnost in digitalizacijo

Nove tehnologije zahtevajo novo miselnost in nov pristop – tudi pri upravljanju kakovosti: za vstop v svet električne mobilnosti je Porsche zato razvil nov, obširen program usposabljanja in prilagodil svoje procese. Dandanes osrednjo vlogo dobivata digitalizacija in pametna mobilnost: poleg emocionalne kakovosti in celostnega vtisa postajata vse bolj pomembni kakovost vsebine in kakovost programske opreme.

“Pomembno je, da se prilagodimo tem spremembam,” je povedal Frank Moser, vodja korporativne kakovosti pri znamki Porsche: “Povezanost komponent v avtomobilu in povezanost avtomobila z njegovim okoljem dobivata vse večji pomen.” Število programskih modulov v vozilu nenehno raste in zahteve do njih so vse večje. Poleg tega vedno več funkcij prehaja s strojne na programsko opremo. Tako na primer storitve, ki jih je mogoče upravljati tudi prek pametnih telefonov, postajajo del celotnega sistema vozila oz. del tako imenovanega strankinega potovanja. “Ta novi vidik obravnavamo pod pojmom kakovost vsebine. Osrednjo vlogo imata odslej tudi programska oprema teh produktov in njihova interakcija z vozilom,” je pojasnil Frank Moser.
b2-Frank_Moser_Porsche_UnternehmensqualitätPojem emocionalna kakovost združuje vidike, ki so povezani z zaznavanjem, z videzom in akustiko vozila. Motor, ki je zaradi svojega zvoka doslej imel dominantno vlogo, je s prihodom električne mobilnosti onemel, zato so se zahteve za zagotavljanje kakovosti spremenile tudi na tem področju. “Skupaj z ekstremno dinamiko je tišina v avtomobilu nekaj fantastičnega,” je dejal Moser.

Čuti zaposlenih, ki so odgovorni za preverjanje kakovosti, so pri električnem avtomobilu osredotočeni na zvoke, ki jih je doslej preglasilo delovanje motorja z notranjim zgorevanjem. “Naenkrat so v ospredju piš vetra, kotalni hrup pnevmatik ali hrup ventilatorjev sistema za prezračevanje sedežev. Bistveno je, da obdržimo vtis kakovosti na dosedanji ravni in da hrup, ki je doslej ostajal v ozadju, zmanjšamo v največji možni meri,” je povedal Moser.

“Celostni vtis je tisto, kar avtomobil naredi popoln: taktilne zaznave, dovršenost izdelave in kakovost,” je pojasnil Moser na primeru zaslonov, vgrajenih v vozilu. “Število zaslonov in njihova velikost nenehno rasteta, pomembno pa je, da ob tem zagotovimo, da so barve in svetlost posameznih zaslonov med seboj usklajene. Skladnost barv tako ni več pomembna samo pri zunanjosti in notranjosti vozila.”

Korporativna kakovost se na tehnološke in produktne spremembe odziva s prilagajanjem struktur in uvajanjem novih procesov. To področje je zdaj funkcijsko usmerjeno in se ne osredotoča več izključno na posamezne komponente. “Podvozje danes ni več samo podvozje, pač pa vključuje tudi pogonski sistem in programsko opremo,” je povedal Moser. Pri korporativni kakovosti je zato ključno razumevanje celotnega sistema, osrednjo vlogo pa imajo tudi ekipe strokovnjakov z različnih področij.

Podjetje je razvilo nove kompetence, med drugim na področju visokonapetostne tehnologije in kakovosti programske opreme. Kdor želi biti kos spremembam, mora imeti sposobnost hitrega osvajanja novega znanja in razvoja novih kompetenc. Pomembno vlogo pri tem imajo obširni ukrepi za usposabljanje. Fleksibilne delovne metode in agilno vodenje projektov povečujeta hitrost in učinkovitost.

Comments

comments