Prihodki od prodaje v tretjem četrtletju večji za 3,2 % Skupina verjame v uspeh načrta “Back in the Race”

·             Prihodki od prodaje skupine znašajo 12,4 milijarde €, torej 3,2 % več, avtomobilska divizija beleži 1,0-% rast

  • Rast prodaje novih vozil v Evropi znaša 6,1 %
  • Napredek v načrtu prenove gospodarskih temeljev

 

V tretjem četrtletju 2015 so prihodki od prodaje skupine PSA Peugeot Citroën znašali 12.390 milijonov evrov, kar je 3,2 % več v primerjavi s tretjim četrtletjem 2014. Prihodki od prodaje avtomobilske divizije, brez kitajskih mešanih družb, znašajo 8.052 milijonov evrov, kar je 1,0 % več kot leta 2014. Prihodki od prodaje novih vozil so zabeležili rast v višini 2,6 %, zlasti zaradi pozitivnega učinka cen za 1,2 % ter učinka količine prodanih vozil ter uspeha prodajnega programa družinskih vozil, ki sta doprinesla po 0,8 %.

Prihodki od prodaje avtomobilske divizije pro forma1 skupaj z našim deležem v kitajskih mešanih družbah znašajo 9.134 milijonov evrov, kar je nekoliko več kot leta 2014.

 

 

Obseg prodaje se je v tretjem četrtletju 2015 na svetovni ravni zmanjšal za 4,3 %, brez Kitajske pa je zabeležil 0,8-% rast.

V Evropi je rast prodaje čedalje večja (+6,1 % v tretjem četrtletju v primerjavi s +2,9 % v prvem polletju) po zaslugi rasti trga in uspešnosti naše ponudbe vozil. Hkrati skupina PSA nadaljuje s svojo politiko izboljševanja cenovne umestitve svojih treh tržnih znamk, Peugeot, Citroën in DS, ter si prizadeva za izboljšanje produktivnosti.

 

V Aziji je zaradi upočasnitve rasti kitajskega trga skupina v tretjem četrtletju prilagodila svoje zaloge; beležimo 17 % manj izdanih faktur, medtem ko so predaje končnim kupcem rahlo upadle, in sicer za 3 %.

V Latinski Ameriki in v Evraziji skupina nadaljuje s svojo politiko preoblikovanja fiksnih stroškov s ciljem ponovno vzpostaviti svoje finančno ravnovesje do leta 20172. Prodaja je na omenjenih dveh trgih v obravnavanem obdobju nazadovala za 23 % in 45 %, prav tako kot trg, ki je zabeležil upad za 13 % na prvem in 27 % na drugem trgu.

V regiji Bližnji vzhod in Afrika ter Indijsko-pacifiški regiji je prodaja skupine ravno tako upadla za 7 % v prvi in 24 % v drugi regiji, vendar je skupno gledano od začetka leta vseeno zabeležila rast (14 % v prvi in 15 % v drugi regiji).

 

Konec septembra 2015 je bilo v zalogi (brez Kitajske) 382.000 vozil (tudi zaloga članov mreže), kar je 11.000 enot manj v primerjavi s koncem septembra 2014.

 

Promet družbe Faurecia je v tretjem četrtletju znašal 4.749 milijonov evrov, kar pomeni 8,3-% rast.

 

Promet banke Banque PSA Finance, na osnovi 100 %, je v tem obdobju znašal 394 milijonov evrov3, kar je 44-milijonski upad.

 

Ob objavi prometa je Jean Baptiste de Chatillon, finančni direktor skupine PSA Peugeot Citroën, povedal: “Cela skupina PSA se je aktivno vključila v izvedbo načrta “Back in the Race”; rezultati tega aktivnega delovanja so v oteženih okoliščinah tretjega četrtletja resničen uspeh, ki nam krepi zaupanje, da bomo dosegli zastavljene cilje.”

 

 

Obeti na trgu

Skupina v letu 2015 v Evropi pričakuje 8-% rast avtomobilskega trga, na Kitajskem 3-% rast, približno 15-% upad v Latinski Ameriki ter približno 35-% upad v Rusiji.

 

 

Skupina med letom ne spreminja svojih srednjeročnih operativnih obetov

Skupina si je za obdobje 2015-2017 zadala cilj ustvariti 2 milijardi evrov operativnih denarnih tokov. Njen cilj je tudi doseči 2-% operativno razliko4 v ceni za avtomobilsko divizijo do leta 2018, končni cilj pa 5 % v načrtu za naslednje srednjeročno obdobje 2019-2023.

Comments

comments