Gradimo boljši svet – Ford napoveduje korake v smeri ogljične nevtralnosti in zastavlja pomembne emisijske cilje za leto 2035

Na poti k izboljšanju sveta za prihodnje generacije je Ford v povzetku integrirane trajnosti in finančnega poročila za leto 2021 napovedal pomembne cilje glede izpustov toplogrednih plinov – mejnike, ki bodo podjetju pomagali doseči ogljično nevtralnost do leta 2050.

Ford je za določanje vmesnih emisijskih ciljev uporabil pristop Pobude za cilje na znanstveni osnovi (Science Based Targets initiative – SBTi), da so ti skladni z najnovejšimi ugotovitvami podnebnih znanstvenikov, če želimo uresničiti cilje Pariškega podnebnega sporazuma.* Cilji do leta 2035 vključujejo zmanjšanje skupnih izpustov toplogrednih plinov Fordove globalne proizvodnje za 76 odstotkov in za 50 odstotkov na kilometer pri prodanih novih vozilih.

Ključnega pomena za zmanjšanje izpustov je razvoj elektrificiranih vozil. Fordova strategija v Evropi stavi vse na elektrifikacijo, saj bodo do leta 2030 vsa osebna vozila povsem električna. Pri gospodarskih vozilih bo Fordova paleta modelov v Evropi omogočala vožnjo brez izpustov s povsem električnim ali priključnim hibridnim pogonom že do leta 2024.

Premik na elektriko omogoča naložba v višini milijardo dolarjev (približno 853 milijonov evrov) za preobrazbo proizvodnega obrata v Kölnu v središče za izdelavo električnih vozil, ki bo prvi te vrste v Evropi. Prav tako bo za še hitrejše uvajanje Fordove strategije elektrifikacije in vodilne vloge pri gospodarskih vozilih v Evropi naslednja generacija različic modela Ford Transit Custom vključevala povsem električne modele, ki jih proizvaja obrat Ford Otosan v Turčiji.

“Pri doseganju ogljične nevtralnosti bomo vodilni, ker je to prava izbira za stranke, za naš planet in za družbo Ford,” je povedal Bob Holycross, ki je v družbi Ford Motor Company zadolžen za področje trajnosti ter okoljski in varnostni razvoj. “95 odstotkov naših ogljičnih izpustov danes izvira iz naših vozil, proizvodnje in dobaviteljev, in vseh treh področij smo se lotili urgentno in z optimizmom.”

Fordov cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050 je usklajen s Pariškim podnebnim sporazumom, h kateremu so se ZDA pred kratkim ponovno zavezale in ga Ford v celoti podpira.

Prehod na prvo enotno integrirano poročilo povečuje preglednost in zagotavlja celovitejši pregled uspešnosti podjetja. Poročilo navaja, kako so Fordova prizadevanja za trajnost, poslovni načrti in dosežki usklajeni s končnim ciljem družbe – graditi boljši svet, v katerem bo lahko vsaka oseba prosto potovala in uresničevala svoje sanje ter z inovacijami povečati priložnosti in ustvarjati prihodnost za naslednje generacije.

Elektrificiranje prihodnosti

Ford je osredotočen na naložbe v električna in avtonomna vozila ter povezane rešitve. Družba je pred kratkim podvojila naložbe v električna vozila na 22 milijard dolarjev (približno 18,75 milijarde evrov) do konca leta 2026, saj Ford nadaljuje z elektrifikacijo svojih najbolj priljubljenih modelov – vključno s težko pričakovanim športnim terencem Mustang Mach-E, ki je na ceste v Severni Ameriki zapeljal konec leta 2020, v Evropi ga pričakujemo v prvi polovici, na Kitajskem pa v drugi polovici letošnjega leta.

Poleg preobrazbe proizvodnega obrata v Kölnu v središče za izdelavo električnih vozil, za katero je Ford namenil milijardo dolarjev (približno 853 milijonov evrov), so že začeli graditi novo središče za električna vozila Rouge v Dearbornu v ZDA, kjer bodo izdelovali povsem električni pickup F-150. Te naložbe – skupaj z dodatno milijardo dolarjev, s katero bodo po februarski najavi preobrazili proizvodnjo v Pretorii v Južni Afriki – bodo pomagale zmanjšati Fordov skupni ogljični odtis.

Nadgradnja doseženega uspeha in postavljanje novih ciljev

Ford se lahko pohvali z uspešno zgodovino zagotavljanja trajnostne proizvodnje. V zadnjem desetletju je dosegel 40-odstotno zmanjšanje ogljičnega odtisa z izboljšanjem energetske učinkovitosti in varovanjem virov v svojih obratih in pri proizvodnih postopkih. Ford uspešno uresničuje zastavljeni cilj, da za vse proizvodne obrate do leta 2035 100-odstotno uporabi lokalno pridobljeno elektriko iz obnovljivih virov, ta cilj pa je obenem tesno povezan z zavezo k elektrificiranju vozil.

Zavezo k proizvodnji brez odpadkov, ki končajo na smetiščih, z modelom “zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj” in odpravi plastike za enkratno uporabo dopolnjuje globalna strategija uporabe vode pri proizvodnji, ki do leta 2025 v primerjavi z letom 2019 načrtuje zmanjšanje porabe vode za 15 odstotkov, kar bo prispevalo k skupnemu zmanjšanju za 75 odstotkov od leta 2000.

V skladu s priporočili SBTi sta bila za leto 2035 razvita dva cilja za kratkoročno zmanjšanje izpustov, ki potrjujeta nujnost prizadevanj zaradi podnebnih sprememb in obenem pomagata doseči ambiciozen dolgoročni cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050:

  • Zmanjšanje absolutnih izpustov toplogrednih plinov področij 1 in 2 globalne proizvodnje za 76 odstotkov glede na leto 2017. Področje 1 vključuje neposredne izpuste virov v lasti ali pod nadzorom podjetja. Področje 2 vključuje posredne izpuste pri pridobivanju kupljene elektrike, pare ter ogrevanja in hlajenja, ki jih uporablja Ford.
  • Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov področja 3 pri uporabi po vsem svetu prodanih novih vozil za 50 odstotkov na kilometer v primerjavi z letom 2019. Področje 3 med drugim vključuje izpuste pri uporabi vozil, ki jih prodaja Ford, in izpuste njegove dobavne verige.

Skrb za ljudi

Ford je zavezan k spoštovanju vseh vidikov človekovih pravic v celotni dobavni verigi. V začetku leta je objavil Kodeks ravnanja dobaviteljev, ki navaja pričakovanja in zahtevane standarde za partnerje v dobavni verigi, prav tako pa se je kot prvi ameriški proizvajalec avtomobilov pridružil Pobudi za zagotavljanje odgovornega rudarjenja (Initiative for Responsible Mining Assurance – IRMA), ki se zavzema za odgovorno pridobivanje surovin, uporabljenih pri proizvodnji avtomobilov.

Poleg tega dejavnosti Fordove dobavne verige nadzira zveza za odgovorno poslovanje (Responsible Business Alliance), ki je še posebej pozorna na družbeno odgovornost podjetij.

V Evropi je Ford zdaj vodilni partner pobude “DRIVE Sustainability”, s katero proizvajalci avtomobilov naslavljajo vprašanja etičnih, okoljskih in delavskih pravic na vseh ravneh dobavne verige.

Sprejemanje izziva

V lanskem letu je Ford prevzel pomembno vlogo v boju proti pandemiji COVID-19, saj je uporabil strokovno znanje pri razvoju in proizvodnji ter celo obstoječe dele vozil, da je pomagal izdelati na tisoče enot medicinske opreme, kot so ventilatorji in respiratorji.

V letu 2020 so izdelali skoraj 100 milijonov obraznih mask, 20 milijonov ščitov za obraz, 50.000 ventilatorjev za bolnike, 1,6 milijona pralnih zaščitnih oblačil in v sodelovanju z družbo 3M še več kot 32.000 električnih respiratorjev za čiščenje zraka. Prek dobrodelnega sklada družbe Ford Motor Company so neprofitnim organizacijam, Fordovim trgovcem, vladnim službam, šolam in službam prve pomoči v vseh 50 ameriških državah v zadnjih petih mesecih lanskega leta razdelili več kot 55 milijonov obraznih mask – to je bil del zaveze, da do sredine letošnjega leta ogroženim skupnostim prispevajo 120 milijonov mask.

V Evropi je Fordov fond zagotovil skoraj 500.000 dolarjev (približno 425.000 evrov) neprofitnim organizacijam, ki skrbijo za nujno pomoč z zagotavljanjem hrane, medicinske opreme in zaščitnih oblačil, IT- in virtualnih virov ter svetovanja. Ford v Veliki Britaniji je spremenil prazno skladišče v proizvodno linijo za izdelavo ključnih sestavnih delov za 11.700 ventilatorjev Penlon, ki so jih izdelali v sklopu izziva VentilatorChallengeUK.

“Ford ostaja zavezan hitrejši proizvodnji elektrificiranih vozil in doseganju ogljične nevtralnosti,” je povedal Stuart Southgate, direktor za področje trajnosti ter okoljskega in varnostnega razvoja pri Fordu Evropa. “Zadnjih dvanajst mesecev je dodatno poudarilo pomen skrbi za naš svet in za svoje bližnje. Zdaj ni čas za počitek. Zdaj je čas za dejanja. Prihodnost ustvarjamo zdaj in želimo boljši svet za vse.”

Comments

comments