Ford širi cilje glede podnebnih sprememb

Družba Ford Motor Company namerava do leta 2050 po vsem svetu doseči ogljično nevtralnost, za naslavljanje nujnejših izzivov glede podnebnih sprememb, na primer v Evropi, pa postavlja vmesne cilje.

Družba je te svoje namere napovedala ob izdaji svojega 21. letnega Trajnostnega poročila. Ford je kot edini ameriški avtomobilski proizvajalec zavezan k zmanjšanju izpustov CO2 v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom in sodeluje z zvezno državo Kalifornijo pri uveljavljanju strožjih standardov za toplogredne pline vozil.

V Evropi Ford za napajanje vseh svojih obratov vključno z obrati za sestavljanje vozil in proizvodnjo motorjev v Veliki Britaniji, v Craiovi v Romuniji in v Kölnu v Nemčiji že uporablja 100-odstotno zeleno energijo. Ford predvideva, da bo Evropa med prvimi globalnimi regijami postala ogljično nevtralna.

Lani novembra se je Ford Evropa pridružil pozivu podjetjem, vladam in organizacijam, da s sodelovanjem razvijejo strategijo za trajnostno Evropo 2030. Pobudo za poziv k ukrepanju je sprožilo evropsko omrežje za trajnost in odgovornost podjetij CSR Europe, podprlo pa jo je 380 izvršnih direktorjev in voditeljev družb v 24 evropskih državah, med katerimi je bil tudi Stuart Rowley, predsednik Forda Evropa.

Ford je že pred tem objavil načrt za uporabo 100-odstotno obnovljive energije iz lokalnih virov za vse svoje proizvodne obrate po vsem svetu do leta 2035. To pomeni, da bi vsa energija prihajala iz virov, ki se naravno obnavljajo, kot so voda, veter, sonce in geotermalna energija.

Ogljična nevtralnost se nanaša na doseganje ničelnih izpustov ogljika z uravnoteženjem izpustov in odstranjevanjem ogljika. Da bi dosegli ta cilj, se bodo pri Fordu prvotno osredotočili na tri področja, ki ‘prispevajo’ približno 95 odstotkov njihovih izpustov CO2 – na uporabo vozil, upravljanje verige dobaviteljev in objekte podjetja.

Ford se pri zastavljanju ciljev za leto 2050 povsem zaveda izzivov, vključno s sprejemom pri uporabnikih, vladnimi predpisi, gospodarskimi pogoji in razpoložljivostjo obnovljive, ogljično nevtralne elektrike in obnovljivih goriv.

“Razvijamo in izdelujemo lahko odlična vozila, zagotovimo ohranjanje in rast uspešnega poslovanja ter hkrati varujemo naš planet – dejansko se ti ideali med sabo dopolnjujejo,” je povedal Bob Holycross, podpredsednik in vodja za področje trajnosti, okolja in varnosti. “Nimamo še vseh odgovorov, a smo odločeni, da bomo v sodelovanju z vsemi globalnimi in lokalnimi partnerji in deležniki dosegli ta cilj.”

Ford si poleg tega prizadeva razviti cilje v skladu z definicijo in odobritvijo pobude ‘Znanstveno utemeljeni cilji’ za izpuste področja 1, področja 2 in področja 3. Področje 1 vključuje neposredne izpuste virov, ki so v lasti podjetja ali jih le-to nadzira, področje 2 pa je povezano s posrednimi izpusti, do katerih prihaja pri proizvodnji kupljene elektrike, pare, ogrevanja in hlajenja, porabljenimi pri Fordu. Izpusti področja 3 med drugimi vključujejo izpuste vozil, ki jih prodaja Ford, in izpuste verige dobaviteljev.

Del zaveze do leta 2050 je Fordovo nenehno izboljševanje prijaznosti do okolja tako njegovih izdelkov kot tudi postopkov. V letu 2019 so podnebno strategijo dopolnili z razvojem, ki je osredotočen na uporabnike, da bi našli učinkovitejše načine, s katerimi bi povezali želje in potrebe ljudi in podjetij ob upoštevanju tehnoloških možnosti.

Multifunkcionalna Fordova ekipa strokovnjakov iz vsega sveta – v ključno z ZDA, Evropo in Kitajsko – je po analizi informacij o okolju, uporabnikih, tehnologiji, zakonodaji, energiji, konkurenčnih pristopih, oceni celotnega življenjskega cikla in drugih trendov razvila ogljično nevtralen pristop.

Obvladovanje izzivov podnebnih sprememb je Fordova ključna odgovornost in strateška prioriteta. To vključuje pomoč pri omejevanju globalnega zvišanja temperatur v skladu s Pariškim dogovorom.

Mindy Lubber, izvršna direktorica in predsednica neprofitne trajnostne organizacije Ceres, je pohvalila Fordove dolgoročne cilje in spodbudila druga podjetja, da sledijo Fordovemu zgledu.

“Čestitamo Fordu, da se je zavezal k doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050,” je povedala. “Ford se zaveda nujnosti upoštevanja podnebnih sprememb. Vsa podjetja pozivamo, naj ukrepajo in si v svojih globalnih podjetjih prizadevajo za uresničevanje znanstveno utemeljenih ciljev.”

Ford je za razvoj in proizvodnjo električnih vozil do konca leta 2022 zagotovil naložbe v višini več kot 11,5 milijarde dolarjev in se je zavezal, da bo pri vseh novih modelih osebnih vozil za evropski trg na voljo tudi elektrificirana različica. Še pred koncem leta 2021 bo v Fordovi prodajni paleti 18 elektrificiranih vozil z blagim hibridnim, povsem hibridnim, priključnim hibridnim ali baterijskim električnim pogonom.

Dodatni poudarki poročila

Poleg cilja ogljične nevtralnosti in napredka podjetja je v poročilu poudarjeno trajnostno delo v celotni Fordovi organizaciji in po vsem svetu, vključno z naslednjimi temami: 

  • COVID-19 – zagotavljanje varnosti osebja: Zdravje in varnost zaposlenih se uvrščata v sam vrh Fordovih prioritet. Podjetje se je med epidemijo COVID-19 hitro odzvalo in zaprlo proizvodne obrate, številni zaposleni pa so lahko z ustrezno tehnologijo delali na daljavo. Prav tako so uvedli programe za podporo telesnemu, duševnemu in čustvenemu zdravju ekip zaposlenih. Obenem je Ford po vsem svetu pomagal izdelovati ventilatorje, respiratorje in osebno zaščitno opremo.
  • Elektrifikacija: Ford je v letu 2019 znatno pospešil svoj načrt glede električnih vozil. Predstavil je povsem električnega Mustanga Mach-E, ki bo v Evropi na voljo v začetku leta 2021, njegov ciljni doseg vožnje pa bo v skladu s predpisi agencije za varstvo okolja (EPA) in svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP) znašal do 600 kilometrov.
  • Krožno gospodarstvo: Koristna uporaba odpadnih materialov (‘upcycling’) vključno z novim sodelovanjem, pri katerem luščine kavnih zrn, ki ostajajo pri proizvodnji kave, predelajo v dele vozila. Na ta način se zmanjša poraba nafte, masa je manjša za 20 odstotkov, proizvodnja pa zahteva do 25 odstotkov manj energije. Ford že več let različne ‘odpadke’ uporablja kot biomateriale za proizvodnjo avtomobilskih delov, vključno s sojino peno, ki je alternativa proizvodnji sedežev na naftni osnovi: doslej so jo uporabili pri več kot 25 milijonih vozil in na ta način preprečili, da bi na stotine kilogramov ogljikovega dioksida obremenilo ozračje.
  • Raznolikost in vključevanje: Februarja je Ford podpisal Načela krepitve vloge žensk, dokument Združenih narodov, že drugo leto zapored dosegel vodilno mesto na Bloombergovem indeksu enakosti med spoloma in osvojil popolnih 100 točk na lestvici enakopravnosti invalidnih oseb 2019 Disability Equality Index®. Fordovo trajnostno poročilo obravnava tudi pojav socialnih krivic. Čeprav ni preprostih rešitev za dolgotrajne sistemske probleme, je Ford zavezan k poslušanju, učenju in vodilni vlogi pri soustvarjanju rešitev za izboljšanje podjetja in družbe.

Comments

comments